» Mobile Version

Правила за поверителност

Политика за поверителност на данните

Оценяваме интереса Ви към нашата компания и искаме да се чувствате сигурни по отношение на защитата на Вашите лични данни, когато посещавате нашия уеб сайт. По-конкретно, отбелязваме, че спазваме новите изисквания на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз („ОРЗД“).

Администраторът на данни по отношение обработването на Вашите лични данни на уеб сайта: Espumisan (наричан по-долу: „уеб сайт“) е “Берлин-Хеми/А. Менарини България” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе No 90, Бизнес център Капитал Форт, ет. 19; EИК: 203656990.

Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес: A. Menarini Research & Business Service GmbH, Datenschutzbeauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin или да изпратите имейл на адрес: dpo.bulgaria@berlin-chemie.com.

Нашето дружество се отнася много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Лични данни са всички данни, които се отнасят до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, като име, адрес и имейл адрес. Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме лични данни, които обработваме в съответствие с приложимите разпоредби за защита на неприкосновеността на личния живот и защита на личните данни. Тези данни не се публикуват от нас и не се препращат на трети страни без разрешение.

Съхраняваме Вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за функционирането на нашия уеб сайт и свързаните с него услуги или сме задължени за това по силата на дадена нормативна разпоредба.

С тази политика за поверителност на данните бихме искали да Ви информираме за личните данни, които събираме по време на посещението Ви на нашия уеб сайт и как се използват тези данни.

Тази онлайн политика не е насочена към деца на възраст под 16 години.

Лични данни, обработвани при посещение на нашия уеб сайт

Когато уеб сайтът ни се използва само за информационни цели, т.е. Вие не се регистрирате и не ни предоставяте информация по друг начин, ние обработваме единствено личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да прегледате нашия уеб сайт, ние ще съберем следните данни, които са технически необходими за показването на нашия уеб сайт и за гарантиране на стабилността и сигурността му (правното основание за това е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД):

  • • IP адрес
  • • Дата и час на посещението
  • • Часова разлика спрямо средното гринуичко време (GMT)
  • • Съдържание на заявката (конкретен сайт)
  • • Статус на достъп/HTTP код на състояние
  • • Количеството прехвърлени данни във всеки отделен случай
  • • Уеб сайт, от който е отправено искането
  • • Браузър
  • • Операционна система и нейния интерфейс
  • • Език и версия на софтуера на браузъра

Данните се съхраняват за период от 7 (седем) календарни дни, като след изтичането му се изтриват автоматично.

Използване на бисквитки

Въз основа на член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД ние използваме „бисквитки“ на нашия уеб сайт, за да го оптимизираме. Бисквитките представляват малки текстови файлове, създадени автоматично от браузъра Ви и съхранявани на Вашето устройство (например лаптоп, таблет, смартфон), когато посещавате нашия уеб сайт. Информацията, която възниква във връзка с конкретно използвано устройство, се съхранява в бисквитката. Това не означава, че ние сме в състояние да Ви идентифицираме директно. Използването на бисквитки има за цел да направи ползването на нашите услуги по-приятно за Вас. Така например ние използваме бисквитки от сесията, за да разпознаем, че вече сте посетили отделни страници на нашия уеб сайт. Такива бисквитки се изтриват автоматично, след като напуснете нашия уеб сайт.

За удобство на потребителите ние използваме и временни бисквитки, които се съхраняват на Вашето устройство за точно определен период от време. Ако посетите отново нашия сайт, за да използвате услугите ни, веднага се отчита, че вече сте посещавали нашия уеб сайт, както и конкретните въвеждания, които сте направили и настройките, които сте избрали, така че не е нужно да въвеждате всичко отново.

Също така използваме бисквитки, за да записваме и анализираме статистически използването на нашия уеб сайт с цел да оптимизираме услугите си и да представим информация, специално предназначена за Вас. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаваме посетителите, които посещават отново нашия уеб сайт. Тези бисквитки се изтриват автоматично след 30 (тридесет) дни.

Повечето браузъри приемат бисквитките автоматично. Можете да коригирате настройките на браузъра си така, че да не се съхраняват бисквитки на устройството Ви или да се появява известие всеки път, преди да бъде зададена нова бисквитка. Пълното дезактивиране на бисквитките обаче може да доведе до ситуация, при която да не сте в състояние да използвате в пълна степен всички функции на нашия уеб сайт.

Обработване на данни по време на контакт

Чрез нашата форма за контакт Вие можете да зададете въпрос относно, или да изпратите съобщение, свързано с, нашите продукти и услуги, като ни предоставите (а) следната незадължителна информация: форма на обръщение, академична титла, длъжност и месторабота, държава, телефон, факс и (б) следната задължителна информация: собствено име, фамилия и и-мейл адрес. Използването на формата за контакт е напълно доброволно.

В случай че Вие се свържете с нас по електронната поща или използвайки посочената на уеб сайта ни форма за контакт, ние запазваме информацията, която ни предоставяте (например имейл адреса Ви, евентуално Вашето името и телефонен номер), за да можем да отговорим на поставени от Вас въпроси.

Запазваме информацията, която ни предоставяте, с цел осъществяване на контакт, за да можем да комуникираме с Вас (правното основание за това е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД).

Ако ни предоставите информация относно възможни нежелани реакции на нашите лекарствени продукти, ние сме и законово задължени да обработваме и съхраняваме тази информация (правното основание за това е член 9, алинея 2, буква и) от ОРЗД).

Изтриваме получените данни в този контекст, когато съхранението им вече не е необходимо за изпълнение на една от посочените цели или пък ограничаваме тяхното обработване съгласно вменените ни със закон задължения за съхранение.

Google (Universal) Analytics

Този уеб сайт използва Google (Universal) Analytics, услуга за уеб анализи, предоставяна от Гугъл Инк. [Google Inc.] със седалище и адрес на регистрация в САЩ, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043. Ние използваме Google (Universal) Analytics, за да можем да анализираме и регулярно да подобряваме използването на нашия уеб сайт. Получаването на статистически данни ни дава възможност да подобрим услугите си и да ги направим по-интересни за Вас като потребител. В редките случаи, в които се прехвърлят лични данни в САЩ, Гугъл Инк. се придържа към действащия и сключен между ЕС и САЩ Щит за поверителност на личните данни [Privacy Shield]: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правното основание за използването на Google (Universal) Analytics е член 6, алинея 1, буква е) от GDPR.

Google (Universal) Analytics използва техники като бисквитки – текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви – които позволяват анализиране на начина, по-който използвате уеб сайта. Информацията относно използването от Вас на този уеб сайт обикновено се предава на сървър на Гугъл Инк. в САЩ и се съхранява там. Когато обаче IP адресът е анонимизиран на този уеб сайт, същият се съкращава преди прехвърлянето му към държави членки на Европейския съюз или други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Гугъл Инк. в САЩ и се съкращава там. Анонимизираният IP адрес, предаван от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да се смеси с други данни от и на Гугъл.

Можете да предотвратите събирането и изпращането до Гугъл Инк. на данните, генерирани от бисквитката във връзка с Вашето използване на уеб сайта (включително IP адреса Ви) и обработването на данните от Гугъл Инк., като изтеглите и инсталирате добавката за браузъра чрез следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Като алтернатива на добавката за браузъра можете да щракнете върху този линк, за да предотвратите събирането на данни на този уеб сайт от Google Analytics в бъдеще. Тогава на крайното Ви устройство ще бъде запазена бисквитка за отписване. Ако изтриете бисквитките си, трябва да щракнете върху този линк отново.

Google Tag Manager

На този уеб сайт се използва Google Tag Manager. Google Tag Manager е решение на Гугъл Инк. [Google Inc.], което дава възможност на дружествата да управляват маркерите на уеб сайтовете си чрез интерфейс. Инструментът Google Tag Manager не използва бисквитки и не събира лични данни. Инструментът дава възможност за създаване на други маркери, които от своя страна могат да събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Ако е извършено дезактивиране на ниво домейн или бисквитки, това остава в сила за всички проследяващи маркери, въведени от Google Tag Manager.

Google DoubleClick

Google DoubleClick е услуга, предоставяна от Гугъл Инк. [Google Inc]. Google DoubleClick използва бисквитки, за да Ви показва реклами, свързани с интересите Ви. Правното основание за използването на Google (Universal) Analytics е член 6, алинея 1, буква е) от GDPR.

Например, бисквитките събират данни, които показват кои от нашите продукти са от интерес за Вас. Въз основа на тази информация ние можем да Ви показваме и оферти на уеб сайтове на трети страни, проектирани да съответстват на Вашите интереси, както подсказва предишното Ви потребителско поведение. Събирането и оценката на потребителското Ви поведение се извършва анонимно и не ни дава възможност да Ви идентифицираме. По-конкретно, информацията не се обединява с Вашите лични данни.

Бисквитката се изтрива автоматично след 30 (тридесет) дни.

В допълнение, Вие бихте могли да промените настройките си за показване на реклами, свързани с Вашите интереси, чрез мениджъра на Гугъл за настройка на рекламите. Информация за това можете да намерите тук: https://www.google.com/settings/ads/onweb.

Можете да намерите допълнителна информация и разпоредбите за поверителност на данните, отнасящи се до рекламата и Гугъл в Декларацията за поверителност на данните на Гугъл и условията за ползване на Гугъл: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords

Използваме Google AdWords и проследяването на реализациите, за да измерваме ефективността на отделни реклами, оферти и функции. За тази цел се появява бисквитка, веднага след като щракнете върху реклама в Гугъл. Тази бисквитка не е предназначена за лична идентификация, а има за цел да ни позволи да проверим дали ще се върнете на уеб сайта ни в рамките на валидността на бисквитката от 30 (тридесет) дни.

Всеки клиент на AdWords получава различна бисквитка. Поради това клиентите на AdWords не могат да проследят бисквитките чрез уеб сайта. Информацията, получена от бисквитката за проследяване на реализациите, има за цел да състави статистически данни за проследяването на реализациите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Откриваме общия брой потребители, които са щракнали върху съответната реклама и са препратени към уеб сайт с маркер за проследяване на реализациите.

Можете да деактивирате за постоянно съхранението на тази бисквитка за проследяване на реализациите на Гугъл, като промените настройките на браузъра си.

Правното основание за използването на Google (Universal) Analytics е член 6, алинея 1, буква е) от GDPR.

Моля, щракнете тук за допълнителна информация относно защитата на данните в Гугъл: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy и https://services.google.com/sitestats/en.html. Алтернативно, можете да посетите уеб сайта на Инициативата за мрежова реклама [Network Advertising Initiative] (NAI) http://www.networkadvertising.org. Гугъл се придържа към действащия и сключен между ЕС и САЩ Щит за поверителност на личните данни [Privacy Shield]: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Получатели на лични данни и прехвърляне на данни към трети държави

По принцип единствено персоналът, отговарящ за обработката на данни в рамките на нашето дружество – администратор, ще има право на достъп до Вашите лични данни. Във връзка със задълженията си тези служители може да имат нужда да обработят Вашите лични данни за изпълнение на посочените по-горе цели. Данните биха могли да бъдат разкрити на други служители на администратора, както и на други дружества от Menarini Group за същите цели, като посочените по-горе и/или за административни цели.

Отделно от този вътрешен достъп, Вашите Данни могат да бъдат предадени и на трети лица, в това число и на такива, намиращи се в трети държави, във връзка със следното:

Нежелани реакции

Ако узнаем за възможни случаи на нежелани реакции към някой от нашите продукти, ние сме законово задължени да ги документираме и да споделим съответната информация, включително и лична информация, с властите по света и когато е необходимо за по-нататъшна оценка, да се свържем със страните, подали сигнала.

Упражняване на права

С цел упражняване и защита на нашите права или защита правата на трети страни, притежатели на такива права, може да се наложи предаване на Вашите данни на консултанти или други органи.

Външни доставчици на услуги за обработване на данни:

Използваме доставчици на услуги, които ни подпомагат в изпълнението на нашите услуги. Тези доставчици на услуги обработват Вашите данни от наше име, в съответствие с нашите указания и под наш надзор единствено за целите, описани в тази политика за поверителност. Тези доставчици на услуги могат да се намират и извън ЕС (например услугата G Suite на Google Ireland). Ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че предоставените от Вас лични данни са адекватно защитени в съответствие с действащото европейско законодателство за защита на личните данни. Ако данните Ви се прехвърлят в държави, намиращи се извън региона на Европейското икономическо пространство, ние гарантираме подходящо ниво на защита на данните чрез подходящи гаранции, като например така наречените стандартни договорни клаузи за защита на данните, предоставени от Европейската комисия, решение на ЕС относно адекватно ниво на защита или така наречения Щит за поверителност на личните данни, действащ между ЕС и САЩ [Privacy Shield].

Защита на данните

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу злоупотреба, загуба, унищожаване или срещу достъп на неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност са в съответствие със съвременното технологично ниво.

Вашите права и информация за контакт

Общи права

Можете да поискате информация за съхраняваните за Вас данни и имате право да получите предоставените от Вас данни в обикновен и в машинночитаем формат. Също така в обосновани случаи можете да поискате изтриване, коригиране или ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Ако Вашите лични данни се прехвърлят в държава извън ЕС, която не осигурява подходяща защита, можете да поискате копие от договора или друга гаранция, която осигурява подходящата защита на личните данни.

Право на възражение

Също така в обосновани случаи можете да възразите срещу обработването на лични данни, когато ние обработваме Вашите лични данни въз основа на легитимния ни интерес (такъв е случаят, ако правното основание е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, посочен от нас като правно основание в настоящата политика за поверителност).

Това важи по-специално при обработването на Вашите данни за аналитични и маркетингови цели от Google AdWords, Google DoubleClick и Google (Universal) Analytics.

Оттегляне на Вашето съгласие

Ако сте дали съгласието си за обработването на лични данни в контекста на използването на нашия уеб сайт и свързаните с него услуги, можете да оттеглите това съгласие по всяко едно време с бъдещо действие.

Информация за контакт

За да упражните тези права, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни. Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни на горепосочения адрес.

Също така, ако имате някакви притеснения, можете да се обърнете към компетентния надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни.

Декларация за защита на личните данните от: 24.05.2018

Приспивни звуци за бебето
Приспивни звуци за бебето