Юридическа информация

Информационната интернет страница е разработена от "Берлин-Хеми/А. Менарини България" ЕООД, с адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 90, за потребителите в България.

Авторските права върху материалите, публикувани на тази интернет страница, принадлежат на BERLIN-CHEMIE/MENARINI AG и всеки акт на възпроизвеждане, отпечатване, копиране и използване на тези материали е разрешен само за лично ползване и за употреба с нетърговски цели.

Всички наименования на лекарствени средства, използвани на тази интернет страница, са регистрирани (запазени) търговски марки и могат да бъдат използвани, независимо с каква цел, само с писменото съгласие на "Берлин-Хеми/А. Менарини България" ЕООД.

Всички търговски имена, споменати на тази интернет страница, са одобрени за продажба в България на основание на решения на съответните административни органи и на приложимите законови разпоредби. Никаква част от публикуваната на тази интернет страница информация не представлява оферта по смисъла на гражданското законодателство.

Препоръчва се употребата или приложението на лекарствените продукти, споменати на тази интернет страница, да се осъществяват след предварителна консултация с лекар или фармацевт и след запознаване с информацията, приложена към продукта.

Приспивни звуци за бебето
Приспивни звуци за бебето